Vila i frid, Claes Thell

Vår käre kollega, Claes Thell, gick hastigt bort i påsk. Våra tankar går till Claes familj och närstående.

Saknaden är stor här på Keramiskt center. Vi har inte bara mist vår fina kollega, utan även hans enorma engagemang, kunskap och erfarenhet. Vi är så oerhört tacksamma över att ha fått ha Claes som medarbetare och för all kunskap han har delat med sig av.

Vila i frid, Claes.