Våröppning och vernissage lördag 24 mars kl 13

Våröppning och vernissage lördag 24 mars kl 13:

MASTERPIECES – 400 Years of Japanese Ceramics
24 mars till 2 september 2018

Våren och sommaren 2018 fylls Keramiskt center i Höganäs av japanska mästerverk genom 400 år. Utställningen MASTERPIECES – 400 Years of Japanese Ceramics är en av programpunkterna i det officiella firandet av de hundrafemtioåriga diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Japan.

Skatter från 1600- till 1900-tal
I Galleriet berättar mer än hundrafemtio antika och unika föremål om den japanska keramikens dramatiska historia – starkt förknippad med bland annat samurajkulturen. Trots att många av de historiska pjäserna är mycket gamla upplevs de i dag som påfallande moderna. Så spelade den här keramiken också en betydande roll som inspirationskälla för många av 1900-talets stora keramiker, inte minst i Skandinavien.
Den historiska utställningen rymmer både hantverksmässigt keramiskt konsthantverk och fabrikstillverkat porslin. Börje Forssell, från OCS Sweden, Oriental Ceramic Society i Sverige, har för Keramiskt centers räkning arbetat med urval och innehåll i denna avdelning.

Modernt i Utställningshallen
Utställningshallen gästas av några av dagens mest intressanta japanska konstnärer, internationella stjärnor som Shozo Michikawa från Seto, Haruhiko Kaneko från Okinawa och fem kvinnliga konstnärer anslutna till Sokyo Gallery i Kyoto: Eiko Kishi, Machiko Hashimoto, Fuku Fukumoto, Midori Uchida och Aya Mori.

Naturelement och konstnärlig poesi
I den japanska keramiken förenas det uråldriga och det moderna i en balansakt som tycks rymma allt. Å ena sidan behärskning, beräkning och kontroll. Å andra sidan naturens oförutsägbara spontanitet och skaparkraft genom eld, aska och lera. Här möts lerans kroppsliga tyngd och den konstnärliga poesins lätthet, och i kontrasterna mellan dem bildas helheten.

”Jag kom fram till en Ido teskål som förmedlade en sådan storhet och själskraft, ändå så enkel att det värmde mitt hjärta, och jag tänkte:
’Det här är det’. Den tycktes innehålla allt det goda och dåliga i världen och ändå var den helt fridfull.”

Shiro Tsujimura

Mellan de skandinaviska och japanska formtraditionerna finns flera broar. Kärleken till rena naturmaterial är gemensam, och det ofta sparsmakade och eleganta uttrycket tilltalar både konstnärer och publik.

Utställning med upplevelser
Under utställningen MASTERPIECES – 400 Years of Japanese Ceramics bjuder Keramiskt center in till en rad evenemang, föredrag, workshops med mera med inspiration och anknytning till den japanska keramiken.

I butiken
Keramiskt centers butik erbjuder ett särskilt urval keramik med japansk influens av ett tiotal nu verksamma skånska keramiker.

Vernissage lördag 24 mars 2018 kl 13. Utställningen pågår till 2 september. Välkommen!

Ett varmt tack till Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Lindéngruppen, Höganäs AB, Tetra Laval och Region Skåne. Ni har gjort utställningen möjlig att genomföra. Ett stort tack även till alla er som har lånat ut föremål till den historiska delen av utställningen.