Välkomna 8 juli!

Den 8 juli öppnar Keramiskt Center i Höganäs igen. Lokalen har nu blivit dubbelt så stor, ventilation, belysning och ljuddämpning har förbättrats, det finns en verkstadsdel, en möteslokal och flera utrymmen för utställningar. Vi räknar med att ha verksamhet i lokalen hela året om och stänger alltså inte till hösten, men öppettiderna är såklart mer generösa under sommarmånaderna.

Frida Nilsson (t v) och Anna Malin Tibe är projektanställda för att dra igång och svara för verksamheten på Keramiskt Center i sommar. Anna Malin Tibe är utbildad arkeolog, har arbetat på Kulturen i Lund, på bokförlag som redaktör och med grafisk formgivning. Hon har också arbetat på Saltglaserat. Anna Malin Tibe är platsansvarig på Keramiskt Center.

Frida Nilsson är utbildad keramiker och kommer bland annat att ansvara för verkstadsdelen. Frida har själv verkstad i Nyhamnsläge och har tidigare arbetat på Saltglaserat i ett par år.