Utställningsprogram år 2022

Verksamheten i vår fina verkstad ökar ständigt och intresset är väldigt stort för att gå kurs på olika nivåer, för att prova på att dreja eller gå på Öppen verkstad. Därför gör vi nu verkstaden större, genom att förvandla vårt stora galleri från utställningshall till mer verkstad.
Lilla galleriet har bytt namn till Projektrummet. I Projektrummet visas det keramiska arbetet i en utställning eller som en dokumentation av en arbetsprocess. I denna kontext kan kurser, workshops, workshows eller föreläsningar ingå.


UTSTÄLLNINGAR 2022

31 mars–15 maj 2022
Åsa Jacobson: Imprint
”Det började med att jag hittade gammal gjutlera i en tunna från Gustavsberg i källaren. I stället för att slänga leran började jag gjuta av växter i trädgården – svampar, blommor, frön, frukter och annat. När jag har lagt på engobe och bränt formerna sätter jag ihop olika delar och bygger något nytt, mest små skulpturer. Dessa kommer att visas på Keramiskt center.”
Keramikkonstnären Åsa Jacobson, utbildad på Konstfack, bor och verkar i Västerljung utanför Stockholm. Åsa arbetar med trycktekniker på lera.

19 maj–12 juni 2022
Kursutställning: Omformad Parafras i keramik
Vid terminsstart av vårens fortsättningskurs i keramik på Keramiskt center fick deltagarna i uppgift att jobba på temat parafras. Varje deltagare fick välja ett känt konstverk att hämta inspiration i och göra sin tolkning av, en platt utskrift på ett papper som utgångspunkt för att skapa ett tredimensionellt verk i lera. Till parafraserna har varje kursdeltagare fått beskriva sin process – sina tankar och insikter, men inte minst sina utmaningar.
para·¬fras [ fra´s] substantiv ~en ~er • om¬skrivning, om¬-diktning, ut¬läggning; äv. mus. (SAOL)

18 juni–14 augusti 2022
Kina Björklund & Mia E Göransson: Organiskt Mekaniskt
En utställning, två scener. De två hyllade keramikerna Kina Björklund och Mia E Göransson har varit vänner sedan tiden på Konstfack och har idag båda ateljéer i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Nu blir de först ut bland utställare i sammanslagna Höganäs Museum och Keramiskt center. På museet visar de sina verk och på Keramiskt center kan man följa deras arbetsprocess genom konstfotografen Hans Malms bilder.
Passionen för naturen är gemensam, men de jobbar väldigt olika. Kina Björklund tolkar natur i de olika stadierna från vila och knoppning till växtvärk och förmultning. Allt drejas och uttrycket är direkt och grovt, gärna med ett sökande efter motsatser. Influenser från tidigt 1900-tal anas ofta. Mia E Göransson arbetar mer surrealistiskt när hon gjuter sina objekt och stilleben. Med tillägget ”Before and after science” skildrar hon ett onaturligt landskap, det som kommer sedan.

18 augusti–23 oktober 2022
Johanna Bylén (Johannas utställning har förlängts!)
”Mitt arbete tar avstamp i en känsla av maktlöshet. I en illusion av ett samhälle som skyddar sina sårbara. Där det gemensamma väger över det individuella. Den tillit jag känt mig ha, som jag har intalat mig själv att ha eller kanske blivit intalad att ha till samhället som skyddande och bärande. Lite som att gång på gång gå på grund.
Johanna Bylén är konstnär med kandidatexamen (2021) från Konstfack, institutionen för Keramik och Glas. Hon bor och verkar i Blentarp på Österlen, men också i Stockholm. Johanna arbetar med svart stengods, sandgjutet glas och foto.

3 november–4 december 2022
KKV TEXTILTRYCK MALMÖ – Hur går det? Textila ingångar till ett nytt material
Fem formgivare har under fem workshops på Keramiskt center arbetat med leran i fokus – utifrån ett textilt perspektiv. 
Dyveke Zadig, Jytte Olsson, Karin Lindh, Marie Ledendal och Sofia Kroon Walter har med sina olika projekt hittat former och uttryck som utstrålar nyfikenhet och djup. Textila referenser, mönster, visuellt uttryck, taktila och ljudliga verk blir till utställningen – Hur går det? 
Textiltryck Malmö har tidigare samarbetat med Keramiskt center inför Southern Sweden Design Days, våren 2022, med projektet Textile Matters.

8–18 december 2022
KERAMISKT 360° – En utställning av fördjupningskursen, höstterminen
Terminen är till ända för deltagarna i höstens fördjupningskurs på Keramiskt center. Det betyder öppning av avslutningsutställningen, den fjärde i sitt slag, och dags att visa resultatet av det arbete som har tagit plats i verkstaden under torsdagskvällarna i höst.
Kursdeltagarna har fått arbeta efter ett givet tema, med vetskap om att verken ska ställas ut vid kursens slut. Att jobba på ett tema är speciellt – roligt, utmanande och ibland frustrerande fritt – och mynnar gärna i diskussioner som är givande för både deltagare och kursledare. Temat denna höst har varit cirkel, varför utställningen heter Keramiskt 360°.

FABRIKEN
En permanent avdelning som handlar om den keramiska traditionen i Höganäs, om hur och varför Kullabygden fick sitt epitet Keramikbygden. Med fokus på Höganäsbolaget och Andersson & Johansson/Höganäs Keramik.