Ulf Ekberg

Jag föddes i Kvidinge 1955. Min far och farfar var keramiker och min barndom präglades starkt av denna miljö. Så länge jag minns har jag arbetat med konstnärliga uttryck. Till en början var leran det naturliga valet, senare tillkom även andra uttrycksmedel.

Att välja det enkla har aldrig varit min ledstjärna. Idén har alltid varit bärande i min konst. Under en konceptuell period i slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet bortsåg jag från formen och färgens styrka. Efterhand kändes detta uttryckssätt torrt och utan utvecklingsmöjligheter vilket gjorde att jag återupptäckte bildspråkets styrka och idag smälter jag samman dessa delar utan betänkligheter i alla de uttrycksmedel jag finner bärande. Att behandla material utifrån deras karaktär eller inte och att klä idéerna i fysisk form känns mänskligt och befriande.

När det gäller tredimensionell formen bestäms materialet av sammanhanget, det kan vara stengods, trä, metall eller annat material. Bilderna jag arbetar med kan vara både olje- och akrylmåleri på duk, akvarell, teckning och blandtekniker på papper och nu på senare tid även fotografi.

Ulf Ekberg
Vejbyslätts bygata 57, Vejbystrand
Tel 0706-99 36 20
www.konstorangeriet.nu