Tomas Anagrius

Jag arbetar med stengods och lergods. Det är mest unika föremål men även bruksföremål.

Min specialitet är stengods som är reduktionsbränt till 1300 grader. Det är framför allt skålar och stora fat med egna glasyrer i bland annat oxblod, temmoku och celadon.

Kontakta mig eller Keramiskt center om du är intresserad av min keramik.

Tomas Anagrius
Tel 070-522 00 84
tomas.anagrius@telia.com
www.tomasanagrius.com