Thell-stipendiet 2020 till Klaes-Göran Klaesson Klase Jr

En av Höganäs mest älskade keramiker, Klaes-Göran Klaesson Klase Jr, får ta emot Thell-stipendiet 2020. Valet att hedra honom motiverar Thell-stiftelsen så här:

I Klaes-Göran Klaesson Klase Jrs fantasifulla bildvärld har människor och djur sin självklara plats – bibliska och mytologiska figurer, clowner, måsar och andra – och varje verk är skapat med glimten i ögat. Genom åren har han trollbundit generationer barn och unga med lerans stora möjligheter. Och visst är vi många, stora som små, som under Klases ledning har fått tillverka en relief till storverket på Höganäs pir, fram till idag hela 3 000 stycken. Sällan har ett så verkligt och hållbart tidsdokument skapats av så många tillsam-mans under så många år. Tack, Klase, för ett mångsidigt och outtröttligt engagemang för keramiken i Höganäs.”

Klaes-Göran Klaesson Klase Jr, föddes i Karlskrona 1945 och kom med familjen till Höganäs redan som spädbarn. 1959 startade pappa Otto Klaesson ”Klase keramik”.
Tre år senare började då 16-årige sonen jobba i verkstaden och några år senare tog han över huvudansvaret för produktionen medan fadern skötte försäljningen. Verkstaden upphörde 2018, men Klase Jr jobbar vidare i Keramiskt centers verkstad.

Thell-stipendiet delades ut första gången 2017 av den då nybildade Thell-stiftelsen. Namnet valdes för att hedra konstnären Claes Thell, som fram till sin bortgång 2018 var verkstadschef på Keramiskt center. Stipendiet är på 15 000 kronor.

Stipendiet delas ut i samband med vernissage för utställningen Av lera, naturligtvis! på Keramiskt center den 8 maj kl 13.

Välkommen!

Öppet Fredag–lördag 11–16