Textiltryck Malmö – textila ingångar till ett nytt material

Fem formgivare har under fem workshops på Keramiskt center arbetat med leran i fokus – utifrån ett textilt perspektiv.

Dyveke Zadig, Jytte Olsson, Karin Lindh, Marie Ledendal och Sofia Kroon Walter har med sina olika projekt hittat former och uttryck som utstrålar nyfikenhet och djup. Textila referenser, mönster, visuellt uttryck, taktila och ljudliga verk blir till utställningen – Hur går det?

Textiltryck Malmö har tidigare samarbetat med Keramiskt center inför Southern Sweden Design Days, våren -22, med projektet Textile Matters.

TEXTILTRYCK MALMÖ – Textila ingångar till ett nytt material
Vernissage: Torsdagen den 3 november 18–20.
Utställningen visas på Keramiskt center från den 3 november – 4 december 2022

Välkommen!