Styrelsen för Stiftelsen Höganäs Keramiska center

Utsedda av Höganäs kommun: Ulf Molin, Olof Suneson och Peter Graff, ersättare Mona Björkman Narheim, Lars Bergwall och Wiwi-Anne Broberg

Utsedd av Höganäs Museum: Hans Westman, ersättare Titti G Persson

Utsedd av Region Skåne: Mats Sander, ersättare Ewa Pihl Krabbe

Ulf Molin (ulf.molin@hoganas.se) är ordförande och Anna Malin Tibe (annamalin@keramisktcenter.se) är tillförordnad verksamhetschef.