Sportlovskeramik färdig!

Välkommen att hämta din keramik från sportlovsdrejningen. Nu är allt bränt och klart!