Saltglaserad keramik sökes! Värderingsdag med Joakim Bengtsson

Supersalt lördag!

Joakim Bengtsson värderar saltglaserad keramik

Lördag 18 oktober 2014 kl 11–13
Saltglaserad keramik är en specialitet för nordvästra Skåne. Den har haft bred användning som brukskeramik i hushållet och inom industrin men även varit betydelsefull för den keramiska konsten. Saltglaserad keramik har en lång historia och har tillverkats på flera håll i världen, av många fabriker och konstnärer under olika perioder.

År 2015 öppnar Keramiskt center en ny stor utställning i Hallen på temat Saltat. Inför denna söker centret intressanta objekt som exempel på den saltglaserade keramikens bredd och mångsidiga uttryck.

Lördagen 18 oktober kl 11–13 värderar Antikrundans expert Joakim Bengtsson besökarnas medhavda saltglaserade keramik, såväl svensk som utländsk, modernt som gammalt, brukskeramik och konstgods. Spännande föremål får gärna lämnas in till utställningen.

Joakim Bengtsson foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sven Augustsson/Keramiskt center