Välkommen till Keramiskt center! Under hösten 2020 har vi reducerade öppettider till följd av Covid-19. Öppettiderna kan förändras och uppdateras då på vår hemsida. Vi följer utvecklingen i stort samt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Höganäs kommun utfärdar.
För information om årets utställningar, se vår utställningsplan för 2020 här.

Från 25 september öppet fredag–lördag 11–16. 

Varmt välkommen i små sällskap!