Helmer Osslund för Höganäsbolaget

Vas av Helmer Osslund för Höganäsbolagets lerkärlsfabrik. Tillhör Höganäs Museum. Foto Höganäs Museum.

Lämna en kommentar