Mia Norén

Mia har valt att göra ett uppehåll i sin keramiska verksamhet.
Mer information om hon sätter igång igen kommer att finnas här!

 

Mia Norén
Krapperupsvägen 28
Strandbaden
Telefon 042-34 49 77

Mobil 0705-11 73 33