Maria Boij

Stipendiat 2014

”I Maria Boijs arbeten utspelas scener utformade i figurinens format.
De präglas av en existentiell oro kring händelser i det nära och vår omvärld, ofta skildrat med en dramatik, ibland dold bakom schablonmässig skönhet och ideal, ibland också med en burlesk råhet. Till arbetena följer alltid en titel på engelska, som en tvist och/eller ingång till det vi ser.
Maria Boijs skulpturer utmärks inte av ett raffinerat hantverk utan med vilken fingertoppskänsla hon tar till vara och utnyttjar egenskaper i såväl lera som glasyr för sina syften. Det är med förundran man som betraktare tar del av de starka uttryck Maria Boij lyckas förmedla i sin keramik och många är de konstnärer från olika genrer som låtit sig inspireras av hennes arbeten.”
Hertha Bengtsons stipendiefond, utdelningskommitténs motivering

Jag vill att min konst ska väcka eftertanke och påverka människor i mötet med varandra. Tankarna runt mitt arbete kretsar kring vår värld och det svåra och stora i att vara en liten människa.

Mina skulpturer är vanligtvis små, jag gjuter och modellerar dem i porslinslera. De ingår i en pågående berättelse som rör sig framåt och växer under arbetets gång. För att utveckla och driva vidare mitt uttryck och berättande har jag sedan ett par år tillbaka arbetat med större objekt. Det är en spännande utmaning att fånga uttrycket som finns i mina mindre verk men i ett större format. Samspelet mellan de olika formaten skapar också en spännande dynamik.

Hertha Bengtsons stipendium har givit mig tid och möjlighet att köpa material så att jag i lugn och ro har kunnat arbeta fram nya verk.
Maria Boij, 2015

Läs mer om Maria Boij här!