Ny utställning i Galleriet: Magdalena, Marie och Jussi

MAGDALENA NILSSON  Magdalena_strip

Lager av lager av lager. Grafitsvarta berg. Sträv, bränd. En sotig glaciär. Abiskos topografi. Upprepningar och avbildningar av marken. Porslin som härmar berget.

Den topografiska beskrivningen av landskap/platser har fängslat mig sedan jag första gången såg kartan över min hemby. Det är lika mycket linjerna och hur höjdkurvorna bygger en tredimensionalitet som hur platsen plötsligt blir konstruerad och nästan anonym. Jag har arbetat både med min uppväxtplats i Västergötland och med berg från Abisko-området. Berg är för mig något ogripbart och svårtillgängligt, och mystiskt vackra. Att göra en modell/topografi får dem att bli överskådliga och begripliga. Det är lätt att förstå att man i de flesta kulturer haft berg som heliga/mystiska platser. Att jag ofta gör varianter eller upprepningar tänker jag på som försök att beskriva ett skeende, eller kanske att se som en form av artefakter/fynd.

Magdalena Nilsson jobbar både med skulptur och bruksföremål, mestadels i gjutet porslin. Ofta handlar det om naturen, och i hennes verk har topografiska kartor återkommit de senaste åren.  Magdalena tog examen vid Institutionen för keramik och glas på Konstfack 2005 och har ställt ut både i Sverige och utomlands. Hon har även arbetat med möbeldesign och har gjort offentliga uppdrag för Kiruna kommun. Samarbetar med japanskt porslinsföretag.

MARIE BECKMAN Marie_strip

Stabila men rörliga. Tunga men lekfulla. Motsatser som beskriver Maries arbete väl. Det som först tycks vara likt visar sig vid ett närmare betraktande vara skilt från de andra i reliefens rörelser, i glasyrens ton. Det mörka är inte svart, färg bryter fram på kanterna. Små nyanser som skapar liv.

De högresta vaserna har kommit till genom arbetet med skuggans roll i skapandet av ytan. Med åren har de blivit enklare och slankare, borta är det organiska, kvar är rörelsen.

”Jag arbetar i stengods, bygger upp mina former för hand och med hjälp av stödformar i gips. Varje lite reliefbit modellerar jag dit och leker fram mönster och rörelse. Det är en långsam process, med gott om tid för reflektion. Vaserna blir de behållare som samlar mina tankar och mina erfarenheter av mörker och ljus, av liv.”

Marie Beckman har efter studier i bl a Bergen haft ateljé utanför Skara sedan mitten av 80-talet. Hon har haft åtskilliga utställningar både i Sverige och utomlands.

JUSSI OJALA  Jussi_strip

Jussis arbete karaktäriseras av hans djupa intresse för arbetet med glasyrerna och en fascination över hur skönhet plötsligt kan framträda i de mest deformerade och eruptiva ytor. Där finns en närhet till naturen men kanske framförallt till grundläggande mänskliga tillstånd.

”Mitt arbete är ett evigt experimenterande, en kamp mellan kaos och kontroll. Det finns ingen början eller slut i det. Det kan också liknas vid en promenad, saker kommer och går i sinnet, lämnar avtryck och försvinner”

Han arbetar med stengods i ett brett brännintervall. Lika viktigt som formen är arbetet med glasyren. Han forskar fram alla glasyrer själv för att få precis den karaktär och färg som han eftersträvar.

Det senaste året har han, istället för drejskivan, använt hänkelpressen som sitt redskap. Den gav honom friheten att gräva djupare i sin motivvärld och han fann nya överraskningar i sin materialpalett.

Jussi Ojala är född i Pudasjärvi, Finland 1956 men lever i Sverige sedan 1970. Genom åren har Jussi haft många utställningar både i Sverige och utomlands.

 

Läs mer om paret Beckman-Ojala i ett reportage av Petter Eklund i Ceramic Review, februari 2012!