Linda Herrlin

Jag inspireras av känslan i ett rum eller en miljö och fastnar för detaljer och formelement
som blir byggstenar i mitt arbete i verkstan.
För mig är det lustfyllt att blanda keramiska tekniker, drejade former byggs ihop och
kombineras med kavlade eller skulpterade delar till en helhet.

Jag drejar också serier med bruksgods.

Efter utbildningen, Keramikkonst på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, i
Göteborg har jag drivit min egen verkstad i Fjärlöv, Skåne.


Linda Herrlin
Fjärlöv 1318
288 90 Vinslöv
070-390 13 06
info@lindaherrlin.se
www.lindaherrlin.se