Keramiskt 360° – En utställning av fördjupningskursen, höstterminen 2022

Terminen är till ända för deltagarna i höstens fördjupningskurs på Keramiskt center. Det betyder öppning av avslutningsutställningen, den fjärde i sitt slag, och dags att visa resultatet av det arbete som har tagit plats i verkstaden under torsdagskvällarna i höst.

Kursdeltagarna har fått arbeta efter ett givet tema, med vetskap om att verken ska ställas ut vid kursens slut. Att jobba på ett tema är speciellt – roligt, utmanande och ibland frustrerande fritt – och mynnar gärna i diskussioner som är givande för både deltagare och kursledare. Temat denna höst har varit cirkel, varför utställningen heter Keramiskt 360°.

Kursdeltagare: Åsa Alidasdotter, Eva-Carin Olsson, Elisabeth Planander, Magdalena Modén, Lena Melander, Julia Cavell, Ulrika Ekstrand, Christina Hjärpe, Carolina Persson, Annie Steffert, Jane Holm

I Projektrummet visas det keramiska arbetet i en utställning eller som en dokumentation av en arbetsprocess. I denna kontext kan kurser, workshops, workshows eller föreläsningar ingå.

Utställningen visas på Keramiskt center från den 8–18 december 2022.

Vernissage torsdagen den 8 november 17–19.

Välkommen!