Keramikkurs för barn och unga, vår 2022

KURSEN ÄR FULLTECKNAD!

Kurs i keramik vårterminen 2022
Under vårterminen samlas den lilla gruppen barn och ungdomar för att under handledning få arbeta med lera på olika sätt, beroende på deltagarnas intresse och gruppens sammansättning.
I kursen kan drejning, ringling, tumning, kavling och/eller färgsättning ingå.

Ålder: Från 7 år

Datum: Vecka 10–14 2022 , tisdagar 15–17, start tisdag 8 mars

Tid: 15–17

Antal deltagare: Max 6 (minst 3 för att kursen ska arrangeras)

Antal kurstillfällen: 5 gånger (10 kurstimmar)

Kursledare: Astrid Sandberg

Kursavgift: 1500 kr. Lera, glasering och bränning ingår.

Sista anmälningsdatum: 22 februari 2022

Anmäl dig genom att maila till oss på verkstad@keramisktcenter.se. Vi behöver veta ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Anmälan är bindande. Vid frågor välkommen att ringa till Keramiskt center på 042-33 01 80.

Välkommen med din anmälan!

Illustration av Linda Trall