Kära vänner till Höganäs Museum och Konsthall och Keramiskt center!

Under senvåren 2022 antogs enhetligt i Höganäs kommunfullmäktige en visionsplan för Höganäs Museum och Konsthall tillsammans med Keramiskt center. Klartecken gavs att med ökat bidrag slå samman de två små enheterna och att utveckla dessa; allt i en förhoppning om en framtida samlokalisering.

En ny styrelse har satts samman och arbetet med visionen har inletts parallellt med att verksamheten pågår, nu senast med invigningen av den vackra Museiträdgården – inspiration Ulla Molin, signerad Pernilla Åkerström Fogelmark, med tillhörande fotografisk utställning av Gabriella Dahlman. I detta sammanhang vill vi rikta ett varmt tack till Bjäre Entreprenad, Höganäs kommun, Splendor Plant, Stiernstedt Kockenhus kulturförening och Stiftelsen Gripen för generösa bidrag, till privata givare av gåvor och kunskap, samt till tidigare styrelse i Höganäs Museum och Konsthall för insatser av olika slag – ni har alla gjort detta projekt möjligt att förverkliga.

Det vi nu har framför oss är att expandera Keramiskt center i befintliga lokaler med nya studioplatser. I Konsthallen på museet ställer Inga Björstedt ut måleri och teckning fram till början av oktober, därefter visas examensarbeten av HDK-Valand Keramikkonst. Året avslutas med Gerry Johanssons fotografier i Konsthallen och Julsalong i Gavelrummen och Mellanrummet från slutet av november.
Från januari till april kommer vi att se över museet och Konsthallen – anläggningen är förvisso vacker, men den är sliten och det behövs ett åtgärdsprogram.

Vi noterar många frågor just nu om framtiden, men förändringsarbete tar, och skall ta, tid så därför ber vi just om tid. Vår förhoppning och förvissning är ändå att vi den 6 april öppnar för en fullmatad säsong 2023 och att vi samtidigt presenterar ett konkret förslag på hur samlokaliseringen kan te sig.

På senaste styrelsemötet togs också beslut om en modell för att öka delaktigheten i projektet genom nedan erbjudande riktade till dig och lokala företag:
Guld i gruvan, 50 000 kr, 20 årskort, 2 temakvällar personalvårdande aktiviteter
Silver i gruvan, 20 000 kr, 10 årskort, personalvårdande aktiviteter
Brons i gruvan, 5 000 kr, 5 årskort, personalvårdande aktiviteter
Lera i gruvan, enskild medlem 275 kr, familj 415 kr, specialinbjudan inför årsöppning, årskort från datum till datum, miniatyr

Slutligen: Vi lever i en högst osäker tid – pandemi, krig i Europa, elkris och allmän osäkerhet. Vår förhoppning är att Höganäs Museum och Konsthall och Keramiskt center, i det lilla, kan fungera som tröst och motkraft.

Väl mött i höst på utställningar eller vid drejskivan.

Mårten Castenfors/Ordförande

Anna Malin Tibe/ Tf verksamhetsledare