Japansk keramik på Keramiskt center 2018

Den 24 mars 2018 kl 13 öppnar vi utställningen Masterpieces – 400 Years of Japanese Ceramics. Temat är japansk keramik, och cirka 400 års keramiktradition kommer att visas på hela Keramiskt center. Vår utställning sammanfaller i tid med 150-årsjubiléet för de svensk-japanska diplomatiska relationerna, varför utställningen är en programpunkt i det officiella firandet.

Masterpieces – 400 Years of Japanese Ceramics kommer att visa japansk keramik från 1600–2000-tal, i en historisk och en modern avdelning. Föremålen i den historiska delen, inlånade från AntikWest i Göteborg samt från ett antal privatpersoner, har valts ut av Börje Forssell från OCS (Oriental Ceramics Society) Sweden, som har bott i Japan i många år och är expert på japansk keramik. I den moderna avdelningen, med keramik av konstnärer verksamma i Japan idag, visar vi imponerande verk av bland andra Shozo Michikawa från Seto och Haruhiko Kaneko från Okinawa samt ett urval konstnärer anslutna till Sokyo Gallery i Kyoto.

Utöver den historiska och den moderna avdelningen i utställningen kommer butiken på Keramiskt center under utställningsperioden att visa keramik med tydlig japansk influens. Som vanligt kommer vi även att ha 30-talet keramiker från den nordvästskånska keramikbygden representerade.

 

Ett varmt tack till Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Lindén-gruppen, Höganäs AB, Tetra Laval och Region Skåne som har gjort utställningen möjlig att genomföra.