Ingen Öppen verkstad 23 oktober!

På grund av kurs i verkstaden har vi ingen Öppen verkstad fredag 23 oktober.

Välkommen som vanligt lördag 24 oktober!