iFOKUS mars: Mona Öjemark

iFOKUS denna period, 26 februari–29 mars 2015, visar vi verk av Mona Öjemark:

I mjuk lera med chamotte har Mona format kärlskulpturer.

Ytan i kärlen är sträv och len samtidigt. Det är lusten,

händernas och tankens erfarenhet som blir till nya former.

Man anar ett matematiskt system i uppbyggandet av formerna.

Sedan är det hettan i ugnen som gör att det bär – eller brister.

 

Mona Öjemark

Lantmannagatan 1B, Höganäs
Tel 042-18 47 04
Mobil 0703-85 03 83