iFOKUS juli: Ove Thornblad

iFOKUS denna period, 2 juli-2 augusti 2015, visar vi verk av Ove Thornblad:

Jag är född i Helsingborg den 12 december 1935. Mitt första arbete var på en av Sveriges kända keramikfabrik, Andersson & Johansson i Höganäs. Här var jag drejare vid 17 års ålder. Efter fem år, 1955, började jag arbeta med forskning och utveckling inom det keramiska området vid Höganäs AB i Höganäs. Under tidiga år studerade jag kemi på min fritid.

På Höganäs AB kom jag så småningom att vara ansvarig för optisk mikroskopi, elektronmikroskopi samt reklamationer. Jag var också ansvarig för utvecklingsprojekt samt utbildning under tiden som ägandet övergick till Höganäs Eldfast AB och sedermera till Lafarge AB under runt 30 år. Totalt stannade jag i dessa företag under 44 år innan jag gick i förtida pension 1998, då jag startade min konsultfirma EXCER.

Vid Höganäs AB utvecklade jag kännedomen inom det keramiska området, där Dr Rolf Norin, geolog och mineralog, kom att vara min mentor under många år. Jag utbildades i olika keramiska områden vid bland annat Universitetet i Leeds i England, Svenska Silikat Institutet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. En speciell utbildning i lermineralogi fick jag i Llandudno i Wales.
Jag har också undervisat på Nordiska Keramiska Arbetsledarskolan under 17 år.

Jag har hållit föredrag om eldfasta keramiska material för primäraluminium-industin på många platser i världen, bland annat i USA, Australien och Bahrain.
Det är nu 65 år sedan jag började min keramiska hobby, vilken startade med att jag såg en artikel i en bok, som talade om hur viktigt det var att ha en hobby, som en variation i livet inte minst på äldre dar.


Ove Thornblad

Verkstad i Väsby
St Andéas väg 29
263 57 Höganäs