iFOKUS december: Leif Svensson

I iFOKUS denna period, 25 november 2016 till 8 januari 2017, visar vi verk av Leif Svensson:

Under december månad visar vi verk av Leif Svensson, Höganäs.

Leif Svensson övertog rollen som brännmästare efter sin far, Walter Svensson, på Höganäs Saltglaserat. Leif skötte bränningarna i de stora saltugnarna mellan 1961 och 2003.

Verken på Keramiskt center är inlånade och i privat ägo.

ifokus_leif