iFOKUS augusti: Gunilla Kimblad

iFOKUS denna period, 7 augusti till 31 augusti, visar vi verk av Gunilla Kimblad:

För mig är varje stund i verkstan en lustfylld ut maning att söka nya former och uttryckssätt. Arbetar med stengodslera och porslinslera, som jag ringlar, kavlar och skulpterar. Bränner både konventionellt och raku. Applicerar även detaljer av foton från vårt bildarkiv. Använder då en teknik med järnoxid, vilken ger sepiafärgade bilder på ljus lera. Inspiration hämtar jag ofta i naturen och från resor.

Jag har min verkstad, utställning och försäljning i anslutning till bostaden på Osavägen i Jonstorp. Varmt väkomna!

Bakgrund: Lärarutbildning och textil utbildning.
Familjeföretaget Picta Natura AB erbjuder utställningar med foto och keramik.
Foto: Anders Henriksson/Naturfotograferna

Kimblad Keramik/Gunilla Kimblad Henriksson
Osavägen 29, Jonstorp
Tel 0706-36 78 89

gunilla@pictanatura.se
www.pictanatura.se
www.facebook.com/KimbladKeramik