iFOKUS april: Tomas Anagrius

iFOKUS denna period, 2 april–3 maj 2015, visar vi verk av Tomas Anagrius:

Anagirus_fat-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag bor och arbetar i Kvidinge i nordvästra Skåne där landskapet är en stor inspirationskälla för mig som konstnär och keramiker. I denna del av Skåne finns sedan lång tid tillbaka en omfattande keramisk tradition. I Kvidinge har över fyrtio krukmakare varit verksamma allt sedan tidigt 1800-tal.

I mitt keramiska arbete använder jag mig av många lokala material, som olika leror och metalloxider. Under tidigare år har jag mest arbetat med lergods och där framför allt utvecklat hornmåleriet, särskilt tekniken ”vått i vått”. En teknik där flera färgade leror (engober) läggs samtidigt ovanpå varandra.

Numera arbetar jag mest med stengods. Det blir både drejade och handbyggda föremål. Mina handbyggda former är sammansatta av stora lersjok till bland annat ovala vas-former och större oktagonala fat.

Glasyrerna är resultatet av flera års experiment. Genom mitt speciella sätt att använda flera glasyrer över varandra får föremålen en färgmättnad och ett djup. Det är företrädesvis stora fat och skålar som glaseras på detta sätt. Föremålen bränns i reducerande atmosfär till 1300 grader.

Mina verk finns representerade på ett flertal museer, bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg, Kulturen i Lund, Höganäs Museum och i samlingar hos många landsting och kommuner.

Jag har deltagit i ett flertal samlings- och jurybedömda utställningar både inom och utom landet samt haft många separatutställningar. Framför allt har ett antal utställningar i Japan varit betydelsefulla.

År 2007 gav jag ut boken Keramik från Kvidinge, som jag fick Lengertz Kulturpris för. Den finns att bläddra i och köpa här på Keramiskt center.

Tomas Anagrius

Västra Storgatan 30, Kvidinge
Tel 0435-200 80
tomas.anagrius@telia.com www.tomasanagrius.com