I Utställningshallen från 20 februari: Henny Linn Kjellberg

Ruiner, taggar och skärvor. Att slå rot är en utställning som i fyra installationer, fyra sceniska variationer, behandlar människans sökande efter en trygg tillvaro och skydd i en splittrad och kaotisk tillvaro.

Henny Linn Kjellberg är keramiker och konstnär verksam i Uppsala. Hon är utbildad vid Danmarks Designskole Bornholm och vid Konstfacks linje för Keramik och Glas.

VERNISSAGE LÖRDAG 20 FEBRUARI KL 13.00 VÄLKOMMEN! Utställningen visas på Keramiskt center till 29 maj 2016. 

Henny Linn Kjellberg är en keramiker/konstnär bosatt och verksam i Uppsala. Hon är utbildad vid Danmarks Designskole Bornholm och vid Konstfacks linje för Keramik och Glas. Hon har visat sina arbeten på gallerier och museer i förutom Sverige bl a USA, Japan, Tyskland och Danmark. Hon har genomfört och lett projekt och varit gästkonstnär både nationellt och internationellt, t ex på Guldagergaard International Ceramic Research Centre i Danmark och på Banff Center for the Arts i Canada.

Henny Linn Kjellbergs keramiska arbeten är ofta storskaliga med tydliga scenografiska referenser, uttrycker idéer kring material och rumslighet och utforskar teman inom ramen för det allmänmänskliga, såsom sociala konstruktioner, politiska samtidsfrågor, identitet och gränser. De är väl förankrade i skulptur- och konsthantverkstraditioner men sträcker sig ut till andra praktiker såsom konst i offentlig miljö, land art, performance, interaktiva projekt, musik, ljud- och scenkonst.

De flesta av mina verk är glest uppbyggda  och storskaliga och förmedlar en scenliknande känsla när de aktiveras av det omgivande ljuset och betraktarnas rörelser. De skapar ett rum där linjerna mellan den fysiska existensen och den omgivande infrastrukturen suddas ut. Jag är intresserad av de sätt på vilka skala och antal påverkar tolkningen av ett verk, av det subtila språket som vilar i det ej uppenbara och hur vår perception utmanas av att möta övergången mellan det privata och det offentliga rummet.

Henny Linn är representerad med offentliga verk i Uppsala kommun, Strängnäs kommun och hos Statens Konstråd. För mer information om Henny Linn Kjellberg samt bildmaterial, besök gärna www.hennylinn.se.

Det övergripande temat för utställningen Att slå rot är det mänskliga sökandet efter en trygg tillvaro och vikten av hågkommelse; länken mellan historia och samtid. I utställningshallen visas fyra installationer som alla på olika vis knyter an till den konfliktsituation som råder i världen idag och samtidigt återspeglar människans villkor genom historien.

Verket Archive består av en serie ”travar” av porslinsark som sträcker sig från golv till tak och ger en känsla av att vistas i ett slags arkiv där arken representerar minnesdokumentation från en gången tid men samtidigt kan symbolisera byråkrati och långsamheten i politiska beslut.

Installationen Stillbild utgörs av en ruin av tegel och tegelskärvor, med huvuddelen av verket placerat på golvet men även med hängande rörliga delar som fångar ett ögonblick, en rörelse i tiden. Som en stillbild av en explosion. Verket beskriver begreppen hem, flykt, tid och av vårt fundamentala behov av skydd.

I verket Du står här öppnar sig en labyrint, en betraktelse över svårigheten i att få överblick och att finna vägen genom tillvaron. I Gräns/trakt beskrivs en fysisk gräns: en härva av taggtråd, varsamt utformad av tunna tvinnade järntrådar och porslinstaggar, berättar om övervakning och skydd men samtidigt om utestängning. Allt beror på vilken sida betraktaren befinner sig på.

Utställningens titel, Att slå rot, är hämtad dels från filosofen Simone Weils bok med samma titel, som beskriver den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron, dels ur TS Eliots dikt Det öde landet från 1922. Båda dessa verk är skrivna under mellankrigstid/andra världskriget och beskriver på ett kusligt igenkännbart sätt människans villkor i en brinnande värld och maktens mekanismer.