I Projektrummet: Vårens fortsättningskurs

VÅRENS FORTSÄTTNINGSKURS PÅ KERAMISKT CENTER:
Utställningen Omformad – parafraser i keramik
19 maj–12 juni 2022

Vid terminsstart av vårens fortsättningskurs
i keramik på Keramiskt center fick deltagarna i uppgift att jobba på temat parafras. Varje deltagare fick välja ett känt konstverk att hämta inspiration i och göra sin tolkning av, en platt utskrift på ett papper som utgångspunkt för att skapa ett tredimensionellt verk i lera.
Till parafraserna har varje kursdeltagare fått beskriva sin process – sina tankar och insikter, men inte minst sina utmaningar.
Nu är vårterminen till ända och parafraserna brända och klara. Välkommen att se resultaten i utställningen Omformad – parafras i keramik på Keramiskt center.

para·¬fras [ fra´s] substantiv ~en ~er • om¬skrivning, om¬-
diktning, ut¬läggning; äv. mus. (SAOL)

Kursdeltagare: Anna Eklöv, Ulrika Ekstrand, Christina Hjärpe, Snežana Janić, Magdalena Modén, Hilda Norberg, Eva-Carin Olsson, Elisabeth Planander, Martin Pålsson, Birgitta Schade, Annie Steffert, Anna Wadén, Åsa Wallin

Utställningen öppnar torsdag 19 maj 2022 kl 17.
Välkommen!

I Projektrummet visas det keramiska arbetet i en utställning eller som en dokumentation av en arbetsprocess. I denna kontext kan kurser, workshops, workshows eller föreläsningar ingå.