I Projektrummet: Åsa Jacobson

ÅSA JACOBSON

Utställningen Imprint 31 mars–15 maj 2022

Kursen Trycktekniker på lera 1–3 april 2022
För dig som är yrkesverksam eller kan grunderna i keramik

”Det började med att jag hittade gammal gjutlera i en tunna från Gustavsberg i källaren. I stället för att slänga leran började jag gjuta av växter i trädgården – svampar, blommor, frön, frukter och annat. När jag har lagt på engobe och bränt formerna sätter jag ihop olika delar och bygger något nytt, mest små skulpturer. Dessa kommer att visas på Keramiskt center.”

Keramikkonstnären Åsa Jacobson, utbildad på Konstfack, bor och verkar i Västerljung utanför Stockholm. Åsa arbetar med trycktekniker på lera.

Utställningen öppnar torsdag 31 mars 2022 kl 17. Välkommen!

I Projektrummet visas det keramiska arbetet i en utställning eller som en dokumentation av en arbetsprocess. I denna kontext kan kurser, workshops, workshows eller föreläsningar ingå.