Maria Zetterstrands ”Egentligheter” i Galleriet

”Egentligheter” är en helt nyskapad utställning som konsthantverkaren Maria Zetterstrand arbetat fram inför visningen på Keramiskt center i Höganäs. Hon anknyter bland annat till den tradition av keramiktillverkning som funnits i lokalerna sedan de byggdes som fabrik för Höganäs Keramik för sjuttio år sedan.

Maria Zetterstrand är sedan 1996 verksam som keramiker i Stockholm. Hon tog sin konstnärliga magisterexamen vid Konstfack 2011 på institutionen för keramik och glas.