I Galleriet från 16 april: Karin Karinson

Karin Karinson: MEN MAN KAN SE MED EGNA ÖGON ATT HISTORIEN FICK ETT LYCKLIGT SLUT

Karin Karinsons verk är gjorda av olika keramiska material. De består av delar av lera i olika färger sammansatta med olika färdigproducerade föremål och upphittat skräp. Verken svingar sig genom olika variationer och influeras av en konsumtionskultur. Karinsons verk kombinerar industriellt producerade och handgjorda element, abstrakta former och verkliga föremål i amorft sammansatta skulpturala enheter som på samma gång är en del av en större ensemble. Alla element, till exempel den särskilda behandlingen av materialet, dess färger, kombinationen med andra objekt, bildar kalejdoskopliknande aspekter som visas och försvinner i olika vinklar, i olika perspektiv, det är aldrig färdigt, alltid i förändring, en del för att bli en ständig föränderlig intellektuell process och manisk lek av materia. De olika artefakterna är sammanflätade på nya sätt, förvärvar nya dimensioner av värde och ger kommentarer.

Karin Karinsons strategier är oroande och provocerande, de förför och destabiliserar. Om vi ser till de krig och konflikter som världen befinner sig i.  Miljarder människor lever i fattigdom. Det kortsiktiga går före det det långsiktiga. Vi skapar problem men bryr oss inte. För ännu har våra hus inte svämmat över och vi äter god mat. Konsekvensen kommer senare men katastrofen pågår.  Utgångspunkten i hur världen just nu håller på att dekonstrueras definierar den grundläggande tonen i utställningen,  MEN MAN KAN SE MED EGNA ÖGON ATT HISTORIEN FICK ETT LYCKLIGT SLUT.

Läs mer:
Karin Karinson biografi
Karin Karinson CV
www.karinson.com

VERNISSAGE LÖRDAG 16 APRIL KL 13.00. Välkommen!
Utställningen visas i Galleriet på Keramiskt center till 5 juni 2016.