I Galleriet från 11 juni: Anna R Kinman

Jag ser ett språk i naturen, med det vill jag berätta om oss människor. När jag tränger djupare in i naturens formspråk blir dess gemensamma drag klarare och i skulpturen vill jag göra det helt tydligt. Med förundran upplever jag skönheten i naturens gemensamma linjer. Dessa förtydligas när former som i verkligheten är mycket små kraftigt förstoras. Den krökta linje vi ser i den spirande ormbunken, i fågelns nacke och nautilussnäckan finns även i vårt eget kroppsspråk, i vår hållning och våra gester. Hos oss förmedlar dessa linjer tydligt känslor och hur vi relaterar till andra människor. De utgör en fundamental del i vår kommunikation.

Genom bilder från människans inre ser vi att också här finns strukturer som är representerade runt om oss, oftast utan att vi tänker på det. Det kan t.ex. vara hur luftrörens utbredning i lungan sett på röntgenbild liknar träd utan löv, blodådrornas och nervernas utbredning relativt bladets nerver och sländans vinge. Strukturer som genom evolutionen visat sig mycket funktionella och som vi ofta uppfattar som sköna.

Jag arbetar idag både med keramik och musik. Mellan dem finns ingen motsättning, där finns linjer och rörelse, rytm och puls. De är tecknandet av livet, abstrakt eller konkret. Musiken byggs av subtila variabler endast vibrerande i luften, men med krav på total exakthet, intressanta bara med tydligt uttryck. Tyngd, lätthet, rytm och puls. Allt är där när vi andas. Samma totala närvaro, nerv och intensitet som i konsertögonblicket vill jag föra vidare i den visuellt konkreta form som keramiken utgör.

Centrala begrepp i mitt arbete är sinnlighet, ärlighet och mod.

jag vill fånga lättheten

rörelsen och kraften

skapa eterisk keramik

abstrakt arkitektur

konkret musik

Hela tiden vill jag i mitt arbete nå längre, utforska, gestalta det sköra och starka, visa mångtydigheten och sambanden.

Jag har också haft glädjen att samarbeta med kreativa människor inom olika fält. Det är spännande och lärorikt inte minst att se hur andra förhåller sig till utmaningar. Tage Andersen skapar kraftfullt och utan rädsla miljöer utomhus och inomhus. Till Tareq Taylors kokbok Helt enkelt, 2014 har jag gjort samtliga tallrikar. För Mats och Ebbe Vollmer gör jag all keramik till restaurangerna Vollmers (en Michelinstjärna), där eftersträvar jag elegans och allt är handdrejat och Snapphane där idealet snarare är rå elegans och ofta med andra former än de traditionellt runda. Mina keramikskulpturer utgör scenografi i dansföreställningen Flow. Jag samarbetar där med koreograf och dansare Madeleine Karlsson, lärare vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Dansare kan föra gesten och rörelsen som jag vill förmedla vidare. Filmaren Jan Vesala kan ge uttrycken ytterligare en visuell form.

Det fascinerande och intressanta är hur resultatet blir när flera som gör sitt bästa inom sitt fält tillsammans kan uppnå något som ingen av dem kunnat göra helt själv. Mycket givande är det också att möta alla privatpersoner som kommer för att få något förskönande till sitt hem. Att lyssna in och med intuition och kunskap göra mitt bästa för någon annan ger mig glädje och energi.

Vernissage lördag 11 juni kl 12. Vi serverar en vernissagebuffé signerad matinspiratören David Mill från Höganäs Saluhall. Fri entré men matbiljetten kostar 95 kr.

Anna R Kinman CV
Anna R Kinmans hemsida
Anna R Kinman, Konsthantverkscentrum