I Galleriet från 10 oktober: HDK-Valand Keramikkonst

Keramikkonst är ett fält med många variationer och uttrycksformer. I höstens utställning på Keramiskt center visas verk av årets avgångsstudenter från Keramikkonst på HDK-Valand. Både kandidat- och masterprogrammen finns representerade, och studenterna har själva fått välja vad de vill visa. Arbetena tar utgångspunkt i vitt skilda konstnärliga frågeställningar och förhållningssätt.

Studenterna inom konsthantverk på HDK-Valand arbetar i, genom och med materialet – idé, koncept och teori går hand i hand med det praktiska görandet. Med nya uttryck och metoder formar och visar studenterna keramikkonstens utveckling.

VERNISSAGE LÖRDAG 10 OKTOBER 2020 KL 13. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer samtidigt i lokalen. 

VARMT VÄLKOMMEN!

Utställningen visas på Keramiskt center 10 oktober till 27 december 2020.