Historik

Stiftelsen för Höganäs keramiska center har till uppgift att främja och bevara den keramiska tradition som finns i Sverige. I anslutning till Höganäs Design Outlet – I Höganäs Keramiks gamla fabrik – skapar vi nu en samlingsplats, ett nationellt besöksmål och ett kunskapscentrum för keramik i alla dess former. Vi har öppet året om.

Sommaren 2011 påbörjade stiftelsen sin långa resa med en tillfällig verksamhet i en lokal på Höganäs Design Outlet-område. Där inrymdes moderna utställningar med verksamma keramiker från Kullabygden och övriga Skåne. Besökarna bjöds även in till dialog där synpunkter om ett framtida Keramiskt Centers utformning kunde delges och samlas in.

Det tillfälliga Keramiska Centret nådde stor framgång och under verksamhetens tre månader besökte omkring 20 000 personer lokalen. Ett brett allmänt intresse för keramik och för Höganäs som keramikbygd kunde konstateras.

Den sista augusti stängdes dörrarna till det tillfälliga Keramiska Centrat. Dock endast tillfälligt. I november 2011 fylldes lokalen åter med keramiska alster, denna gång skapade i traditionella keramikverkstäder, medlemmar ur några av Skånes främsta konsthantverkskollektiv samt med keramik från Kullabygdens etablerade keramiker.

Än en gång togs utställningen emot väl och Höganäs keramiska centers styrelse fattade beslutet att låta stiftelsens framtida verksamhet inrymmas i lokalerna på Höganäs design outlet område. Sommaren 2012 är nästa anhalt i Keramiskt Centers planering, då en spännande och nytänkande keramiskt utställning öppnar i samma lokaler.