Gräns för besöksantal

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer begränsar vi antalet samtidiga besökare i Keramiskt centers lokal till max 50 personer, inklusive personal.

Välkomna i små sällskap!