Frida Nilsson Keramik

Jag heter Frida Nilsson och är keramiker, är uppvuxen utanför Ängelholm. Jag arbetar i huvudsak med drejade bruksföremål i stengodslera. Enkla, vackra vardagsföremål är målet med mitt skapande.

Du kan ana spår efter mina händer i varje steg av tillverkningen – små detaljer och avtryck som vittnar om att det har varit en mänsklig hand med hela vägen, från lerklump till färdig kopp. Arbetar i egen verkstad utanför Höganäs med tillverkning av drejad keramik med fokus på det dukade bordet.

Samarbetar med företag som efterfrågar handgjorda, unika keramikföremål i mindre serier.

@fridanilssonkeramik
www.fridanilssonkeramik.se

Frida Nilsson, Höganäs