Frida Hållander

Stipendiat 2013

”I dag etableras konsthantverksforskning inom högskolorna i Sverige och doktorandernas arbete kan därför ses som pionjärarbeten. I sitt forskningsprojekt låter Frida Hållander konsthantverksbegreppet stå i centrum, men hennes syfte är inte att låsa fast vad detta begrepp ska rymma. Hennes ansats är att diskutera vad det kan vara. Genom sin keramiska praktik möter Frida Hållander andra konstnärer, hantverkare och konsthantverkare i deras görandepraktiker. Någon arbetar med fruktskulpturer, en annan med nylonblommor och en tredje med ballongkonst. Frida Hållander doktorerar och forskar genom sina vardagsrealistiska keramiska skulpturer och ställer frågan om vems hand som räknas.”
Hertha Bengtsons stipendiefond, utdelningskommitténs motivering

En dekor är inte bara en dekor – en dekor är en berättelse
Presenterat i utställningen är två verk: Nära dig (2009) och Spritzdekor (2014). Det gemensamma hos dem är undersökningar av olika ideologier i de dekorerade ytorna. I videoverket Nära dig undersöker jag ytor, sprickor i glasyren och leopardfigurinens kropp. Här finns också en berättelse om en dekor – leopardmönstret. I mönstret framträder en berättelse om det exotiska och hur vissa kroppar kan sexualiseras genom den belagda ytan.

I den dekorerade Ikea-hyllan, Spritzdekor, finns mina saker: blommor av nylonstrumpor i lergodskorgar, äggmackor i en Big-Pack. Detta berättar kanske något om mig, min smak, det kön som jag betecknas och min praktik. Men Spritzdekor berättar också en annan historia. Spritzdekor var en vanlig keramikdekor i Tyskland och Tjeckoslovakien under 1930-talet. Av Nazitysklands retoriska propaganda beskrevs det som ”kommunistiskt porslin”. Produktionen av porslinet förbjöds.

I dag i Europa lever ”vi” i en tid av osäkerhet, där många människors säkerhet är i fara. Jag kan höra fascismens röster runt om i Europa. Hur kan en förstå att Sverigedemokraterna i sin budget 2014 vill ge ökade anslag till specifika kulturyttringar som ska vara ”djupt förankrat i den svenska kulturen” samtidigt som du och jag kan köpa en hylla från Ikeas produktionslinje som är sammanflätad i en globaliserad ekonomi? En dekor är inte bara en dekor – en dekor är en politiserad berättelse om ett samhälle.
Frida Hållander, 2015

Läs mer om Frida Hållander här!