Eszter Imre

Stipendiat 2013

”Fejkade pappersark i tunnaste porslin, ögat luras och effekten är stor. Det skulle kunna sluta där, som en flyktig flirt i lera. Men där finns mer att hämta ur Eszter Imres arbeten. Med imponerande skicklighet och underfundig ton förvandlar hon förgängligt papper till beständiga ark i porslin och låter dem bli bärare av berättelser och minnen. Ett arbete som kräver ansvar, menar Eszter Imre, och syftar till vikten av hållbarhet ur ett vidare perspektiv. Här finns såväl avsikt och innehåll som en stark poesi, viktiga delar för ett resultat med mening och livslängd.”
Hertha Bengtsons stipendiefond, utdelningskommitténs motivering

Jag tog examen från HDK 2010 och började arbeta inom keramikfältet. Jag tilldelades Hertha Bengtsons stipendium för mitt experimentella skulpturarbete. Sedan dess rör jag mig i gränslandet mellan konst, konsthantverk och design. Jag skapar keramikobjekt som utmanar både materialets gränser och mina egna.

Porslin är min passion. Det förundrar mig och gör mig ödmjuk. Jag inspireras av dess ärlighet, dess potential och av själva skapandeprocessen.

På senare tid har jag arbetat mycket med teman som är svåra att ge uttryck för i ord, såsom förlust, skador, olikheter, diskriminering, smärta, tidens gång, det operfekta. Jag betraktar, jag erfar och jag för över mina tolkningar in i materialet.
Eszter Imre, 2015

Läs mer om Eszter Imre här!