I Lilla galleriet från 8 juni: Claes Thell – en minnesutställning

Perfektion var ledstjärnan i Claes Thells (1943-2019) konstnärskap. Hans fulländat formade skulpturer med egna tolkningar av berömda östasiatiska chün- och temmokuglasyrer uppmärksammades stort såväl nationellt som internationellt.

Men glasyrerna är ju bara själva ytan. Claes Thells motto var: ”En form skall vara fullständig innan man klär den i glasyr. En god glasyr kan aldrig rädda en dålig form.”

Claes Thell var mycket mer än så. I den här minnesutställningen lyfter vi fram bredden i hans produktion.

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE LÖRDAG 8 JUNI KL 13! 
Utställningen visas på Keramiskt center till 18 augusti 2019 

I Galleriet från 8 juni: Hanna Järlehed Hyving

Naturen är den stora inspirationskällan när Göteborgskonstnären Hanna Järlehed Hyving (1970- ) skapar i keramisk blandteknik. Lager på lager och många små bitar hopmonterade till större enheter. På senare tid har färgskalan mörknat. Länge var vatten i olika former temat, men nu lockar skogen och de mossbelupna träden till skapande i verkstaden. Utställningen i galleriet på Keramiskt center har fått namnet Svart dahlia efter ett av verken.

Hanna Järlehed Hyving tog examen vid HDK i Göteborg 1998. Hon är representerad på bland annat Nationalmuseum och Höganäs museum. Förra året ställde hon ut på Saatchi Gallery i London och Sogo Museum of Art i Yokohama.

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE LÖRDAG 8 JUNI KL 13! 

Utställningen visas på Keramiskt center till 22 september 2019