blås&knåda

blås&knåda är konsthantverkskooperativet som sedan starten 1975 fungerar som ett centrum för glas- och keramikintresserade, såväl professionella utövare som inköpare och samlare. I våra lokaler på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm finns landets största urval av samtida svenska bruks- och unika konstföremål i keramik och glas. Allt i butiken är tillverkat av kooperativets cirka 45 medlemmar i deras ateljéer och verkstäder runt om i landet. Butiken är oftast bemannat med en av gruppens keramiker eller glasblåsare med professionell kunskap om sitt material och den egna tillverkningen.

blås&knåda driver aktivt en galleriverksamhet med inriktning på svenska och utländska glas- och keramikutställningar – ca 10–12 per år – dels av medlemmarna och dels av specialinbjudna gäster. Emellanåt ställer också gruppen ut på andra håll, i Sverige och utomlands och de enskilda medlemmarna har också en egen ständigt pågående utställningsverksamhet. Flera arbetar med utsmyckningar i glas och keramik i offentliga miljöer runt om i landet.

blås&knåda har dessutom en kontinuerlig programverksamhet med föredrag och andra program samt anordnar lunch- och kvällsvisningar för olika grupper.

Läs mer på blås&knådas hemsida!

 

 In English:

blås&knåda – Sweden’s leading centre for unique ceramics and glass, founded as a co-operative venture in 1975 with the aim of bringing professional craftspeople as well as buyers and collectors into contact with a wider public. Everything in the shop has been handmade by one or other of the 45 members who are all professional ceramicists or glassmakers from all over Sweden. There is often at least one professional craftsperson in the shop who can answer visitors’ questions about ceramics and glass.

blås&knåda runs a gallery showing both Swedish and international glass and ceramics, by our own members as well as invited guest artists,  around 10-12 exhibitions every year. Several members are engaged on public commissions in various parts of Sweden. blås&knåda arranges a regular programme of  lectures, presentations and other events daytime as well as evenings.

 

Lämna en kommentar