Birgitta Svensson

Född 1950 i Helsingborg. Bostad och ateljé i Kvidinge. Trettio års arbete i egen verkstad.

Rakubränd keramik.

Raku betyder lycka, glädje och behag. Tekniken härstammar från Japan. Det är en lågbränd keramik, vilket betyder att den är porös och inte vattentät. Keramiken ska helst inte placeras i direkt solljus och inte heller utomhus under vintern.

Har under årens lopp arbetat med många olika tekniker och arbetssätt. Materialets ursprunglighet och formens personliga uttryck är en viktig del i skapandet. Arbetar mest med byggda former och företrädesvis med skrin och askar, som nästan alltid lockar till nyfikenhet hos betraktaren.

Sedan många år tillbaka arbetar jag nästan uteslutande med raku, en primitiv teknik som egentligen strider mot vanlig keramisk praxis. Dess charm och skönhet kompenserar en eventuell spricka i slutresultatet. Det är en utmaning att med hjälp av naturens element, jord, luft, eld och vatten få delta i processen.

Öppet efter överenskommelse.

Birgitta Svensson
Husargatan 15, Kvidinge
Mobil 070-660 20 51
www.keramiker.se