Bästa Biennalen på Keramiskt center: Yttre och inre porträtt

Workshop måndag och tisdag 1–2 november på Keramiskt center

Med Barnkonventionens åttonde artikel som utgångspunkt arrangerar Keramiskt center en workshop tillsammans med skulptören Jonas Högström. Vi skapar yttre och inre porträtt i lera, och fördjupar oss samtidigt i funderingar kring begrepp som namn, identitet, medborgarskap och släktförhållanden. Deltagarna, fem ungdomar mellan 12 och 17 år, kommer att tillsammans med varsin släkting få jobba fram porträtt och skriva ned sina funderingar kring begreppen. Arbetena kommer att visas i en liten utställning senare i vinter.

Jonas Högström, född i Höganäs, är en svensk skulptör. Jonas Högström är uppvuxen i Lerberget på skånska Kullahalvön och utbildade sig på Konstfack i Stockholm. Han arbetar i brons och har gjort ett stort antal offentliga skulpturer. År 2004 blev han den förste mottagaren av Helsingborgs Dagblads kulturpris. Högström har sin ateljé i Utvälinge.

BÄSTA BIENNALEN är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional satsning vartannat år. Under hösten 2021 äger Konstbiennalen rum i Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.
För mer info: bastabiennalen.se