Anette Danielson Dahlgren

Keramiker. Född i Torup, Halland.

Studier vid Konstfackskolan i Stockholm 1958–62. Representerad vid bl a Nationalmuseum, Stockholm och i HM Konung Gustaf VI Adolfs samlingar.

Öppet enligt överenskommelse.

Anette Danielson Dahlgren
Konstgården, Ö Storgatan 26, Kvidinge
Tel 0435–209 44