Styrelsen för Stiftelsen Höganäs Keramiska center

Utsedda av Höganäs kommun: Ulf Molin, Bengt Ericsson och Peter Carlson, ersättare Olof Suneson, Peter Graff och Lars Bergwall

Utsedd av Höganäs Museum: Hans Westman, ersättare Titti G Persson

Utsedd av Region Skåne: Ewa Pihl Krabbe, ersättare Mats Sander

Ulf Molin (ulf.molin@hoganas.se) är ordförande, Anna Malin Tibe (annamalin@keramisktcenter.se) är verksamhetsansvarig