Frida Nilsson

Frida Nilsson kommer från Ängelholm, men bor sedan 2004 utanför Höganäs. Har sysslat med keramik till och från i femton år. Har studerat på Capellagården på Öland. Arbetar i huvudsak med drejade bruksföremål i stengods. Enkla, vackra vardagsföremål är målet med skapandet.

Verkar i egen verkstad.

Representerad i Höganäsgruppen.

Frida Nilsson arbetar också på Höganäsgruppen med tillverkning av keramik.

 

Frida Nilsson, Höganäs
info@fridanilssonkeramik.se

www.fridanilssonkeramik.se